Idustrijska hala IH1, prodaja indsutrijske hale

Prodaja zemljišta

Građevinsko zemljište GZ14

Građevinsko zemljište - karakteristike

 • Lokacija: Industrijska zona u Krnješevcima
 • Privatno vlasništvo
 • Površina: 10ha
 • Može se prodati odvojeno kao 6 ha (sa leve strane) i 4 ha (sa desne strane)
 • Kompletna infrastruktura
 • Dvostrano napajanje električnom energijom
 • Uređena je promena namene zemljišta

Dodatne informacije

 • Saobraćajnica: državni put sa 4 trake od autoputa E-70 do predmetne parcele i lokalni put sa dve trake (obilazni put oko Inđije)
 • Udaljenost od glavnog puta: oko 2 minuta
 • Udaljenost od aerodroma: oko 10 minuta
 • Vodovodna mreža: vodovodna mreža je dovoljnog kapaciteta za potrebe sanitarne potrošnje i hidrantske mreže
 • Gasna mreža: gasna infrastruktura je dovoljnog kapaciteta za grejanje i tehnologiju proizvodnje
 • Elektro-energetska mreža: postoji izgrađena elektroenergetska infrastruktura koja obezbeđuje dvostrano napajanje elekričnom energijom.
 • Kanalizaciona mreža: fekalna kanalizaciona mreža je dovoljnog kapaciteta da prihvati otpadne vode iz sanitarnih prostorija i proizvodnje
 • Tt mreža: tt mreža ima dovoljan kapacitet
Idustrijska hala IH1, prodaja indsutrijske hale

U blizini objekta nalaze se

Aerodrom
Nikola tesla

Autoput E70
Beograd - Novi Sad

Grad Beograd

Grad Novi Sad